logo arhipelago_web_islands_256sigla_ro   men logo_uefiscdi
"E-solutii de inovare prin implicarea pro-activa a clientilor in crearea de valoare pentru cresterea competitivitatii organizationale"
E-PICUS

PN-II-PT-PCCA-2013-4-1811 Finantare Bugetul de Stat - Ministerul Educatiei Naționale

Obiective

Proiectul isi propune sa contribuie la cresterea competitivitătii CDI prin construirea unui parteneriat eficace pentru dezvoltarea de solutii viabile la probleme de interes actual si de perspectiva ale mediului economic si crearea mecanismelor de implementare a rezultatelor cercetarii care sa asigure sustenabilitatea acestora.

Rezultatele proiectului vor contribui la cresterea competitivitătii firmelor, in special IMM-uri, la promovarea proceselor de inovare si dezvoltarea culturii organizationale bazate pe inovare si spirit antreprenorial.

Prin activitatile desfasurate si rezultatele preconizate a se obtine, proiectul urmareste realizarea urmatoarelor obiective majore in concordanta cu obiectivele programului:

  ∎ Să dezvolte cercetarile stiintifice aplicative la nivel de excelenta in managementul inovarii – dezvoltarii de produse noi, prin dezvoltarea de parteneriate universitati – mediu industrial, pentru stimularea participarii mediului privat la CDI si crearea unor interfete specializate intre cererea si oferta de CDI, in aliniere cu cerintele si evolutia pietei;

  ∎ Sa realizeze cercetari aplicative racordate la cerintele mediului economic si social, national si global, care sa contribuie la dezvoltarea si promovarea de solutii si instrumente inovative pentru cresterea competitivitatii firmelor din Romania, in special IMM-uri, pe piata concurentiala globala;

  ∎ Sa dezvolte parteneriate, eficace si eficiente, care sa stimuleze partenerii industriali sa investeasca in activitati CDI pentru crearea si ofertarea de produse noi cu impact la nivel global;

  ∎ Sa contribuie la dezvoltarea competentelor resurselor umane de initiere si dezvoltare de activitati CDI, precum si la imbunatatirea capacitatii institutionale de a promova parteneriate dedicate cercetării aplicative si dezvoltării de tehnologii inovative in România.

Obiectivele specifice ale proiectului, in concordanta cu aria tematica adresata, sunt:

   ♦ Cunoasterea stadiului actual al cercetarilor si al celor mai bune practici in domeniul inovarii prin utilizarea solutiilor on-line de implicare pro-activa a consumatorului in dezvoltarea portofoliului de produse;

  ♦ Dezvoltarea unui model experimental (E-PICUS) dedicat implicarii pro-active a consumatorului in procesele de inovare – dezvoltare de produse noi;

  ♦ Dezvoltarea de variante experimentale ale modelului E-PICUS, care sa faciliteze implicarea pro-activa a consumatorului, pe baza unor multiple medii on-line si testarea modelului pe un produs generic, cu scopul de a demonstra utilitatea acestuia pentru o companie din industria electronica;

  ♦ Dezvoltarea de strategii organizationale si mecanisme asociate pentru utilizarea modelului E-PICUS si transpunerea implicarii pro-active a consumatorului in crearea de valoare adaugata pentru consumatorul global si cresterea performantelor firmei.

Niciun comentariu