logo arhipelago_web_islands_256sigla_ro   men logo_uefiscdi
"E-solutii de inovare prin implicarea pro-activa a clientilor in crearea de valoare pentru cresterea competitivitatii organizationale"
E-PICUS

PN-II-PT-PCCA-2013-4-1811 Finantare Bugetul de Stat - Ministerul Educatiei Naționale

Universitatea Tehnica Gheorghe Asachi din Iasi

Universitatea Tehnică ”Gheorghe Asachi” din Iasi (TUIasi) este clasificata ca universitate de cercetare avansata si educatie, conform Ordinului Ministrului MECTS nr.5262/2011 si acreditata ca unitate componenta a sistemului de cercetare-dezvoltare de interes national, conform Deciziei ANCS nr.9708 din 29.07.2009. TUIasi a primit calificativul de institutie cu grad ridicat de incredere, acordat de Consiliul ARACIS in anul 2009 si deruleaza programe de studii de licenta, master, cercetare doctorala/postdoctorala si contracte de cercetare stiintifica in cadrul a 14 domenii de cercetare, din care 10 domenii au fost clasificate la categoria A, conform prevederilor Legii 1/2011 si HG.789/2011.

Activitatea de cercetare stiintifica, de inovare si transfer tehnologic in domenii multi si transdisciplinare s-a materializat, in ultimii cinci ani, in derularea a 611 contracte de cercetare castigate prin competitii nationale in calitate de coordonator, 318 contracte in calitate de partener, 57 contracte castigate prin competitii internationale, 240 de contracte de cercetare cu agenti economici, publicarea a 2601 de lucrări in reviste cotate/indexate ISI si inregistrarea la OSIM a 30 de brevete de inventii. Diseminarea rezultatelor cercetărilor obtinute si facilitarea schimbului de informatii stiintifice cu alte grupuri de cercetare din străinătate se face si prin revista cotata ISI a universitatii, ”Environmental Engineering and Management Journal” si prin ”Buletinul Institutului Politehnic din Iasi”, publicatie cu 10 sectii de specialitate, din care sase sectii sunt incadrate in categoria B+.

Departamentul Inginerie si Management este structura care coordoneaza activitatea didactica si de cercetare din Domeniul Inginerie si Management din cadrul TUIASI, cu o experienta de peste 20 de ani in domeniu. A derulat peste 50 proiecte educationale si CDI, cu finantare publica, europeana si in parteneriat cu actori ai mediului economic si social.

Departamentul Inginerie si Management isi propune sa actioneze pentru dezvoltarea de competente antreprenoriale/intraprenoriale si de inovare, prin crearea de parteneriate la nivel national si international, care sa contribuie la cresterea competitivitatii organizationale.

Niciun comentariu