logo arhipelago_web_islands_256sigla_ro   men logo_uefiscdi
"E-solutii de inovare prin implicarea pro-activa a clientilor in crearea de valoare pentru cresterea competitivitatii organizationale"
E-PICUS

PN-II-PT-PCCA-2013-4-1811 Finantare Bugetul de Stat - Ministerul Educatiei Naționale

Prezentare

Proiectul „E-solutii pentru inovare prin implicarea pro-activa a clientilor in crearea de valoare si cresterea competitivitatii organizationale (E-PICUS)” isi propune sa desfasoare activitati de cercetare cu scopul dezvoltarii unui model experimental pentru e-solutii de inovare prin implicarea pro-activa a consumatorului utilizand mediile online, in activitatea de inovare de produs, in scopul cresterii competitivitatii organizationale pe piata globala. Proiectul se inscrie in Tematica de cercetare 9.1.4. Sisteme şi mecanisme organizaţionale managerial economice axate pe inovare din Directia de cercetare 9.1. Noi metode manageriale, de marketing şi...

Obiective

Proiectul isi propune sa contribuie la cresterea competitivitătii CDI prin construirea unui parteneriat eficace pentru dezvoltarea de solutii viabile la probleme de interes actual si de perspectiva ale mediului economic si crearea mecanismelor de implementare a rezultatelor cercetarii care sa asigure sustenabilitatea acestora. Rezultatele proiectului vor contribui la cresterea competitivitătii firmelor, in special IMM-uri, la promovarea proceselor de inovare si dezvoltarea culturii organizationale bazate pe inovare si spirit antreprenorial. Prin activitatile desfasurate si rezultatele preconizate a se obtine, proiectul urmareste realizarea urmatoarelor obiective majore in concordanta...

Rezultate

Rezultatul tangibil major al proiectului il va constitui modelul experimental E-PICUS, cu aplicatii software pentru multiple medii on-line, care sa poata fi folosit de catre companii pentru inovarea produselor prin implicarea pro-activa a consumatorului. RAPOARTE INTERMEDIARE RAPORT FINAL