logo arhipelago_web_islands_256sigla_ro   men logo_uefiscdi
"E-solutii de inovare prin implicarea pro-activa a clientilor in crearea de valoare pentru cresterea competitivitatii organizationale"
E-PICUS

PN-II-PT-PCCA-2013-4-1811 Finantare Bugetul de Stat - Ministerul Educatiei Naționale

Universitatea Tehnica Gheorghe Asachi din Iasi

Universitatea Tehnică ”Gheorghe Asachi” din Iasi (TUIasi) este clasificata ca universitate de cercetare avansata si educatie, conform Ordinului Ministrului MECTS nr.5262/2011 si acreditata ca unitate componenta a sistemului de cercetare-dezvoltare de interes national, conform Deciziei ANCS nr.9708 din 29.07.2009. TUIasi a primit calificativul de institutie cu grad ridicat de incredere, acordat de Consiliul ARACIS in anul 2009 si deruleaza programe de studii de licenta, master, cercetare doctorala/postdoctorala si contracte de cercetare stiintifica in cadrul a 14 domenii de cercetare, din care 10 domenii au fost...

Electra

S.C. ELECTRA S.R.L., Partener 2 in consortiul de dezvoltare si implementare a acestui proiect, este firmă mijlocie, parte a Grupului de firme ELECTRA. In cei 23 de ani de activitate, a dobândit o bogată experientă in Cercetare-Dezvoltare, Productie, Marketing si Vânzări. Produsele realizate in această perioadă au avut la bază 2 brevete de inventie si 8 certificate de model industrial. Departamentul Cercetare-Dezvoltare a fost infiintat in ELECTRA in anul 1996, in cadrul căruia lucrează 8 specialisti in mecanică, hardware, software si design industrial. In ultimii...

Arhipelago Interactive

S.C. Arhipelago Interactive S.R.L. este o companie de publishing online, localizata in Iasi, care furnizeaza informatii practice si sprijin pentru intreprinzatorii care activeaza in Romania actionând cu dedicare si integritate pentru a furniza servicii de calitate. Principalele activitati ale companiei sunt: crearea si administrarea de website-uri de informare, furnizarea de servicii de promovare B2B in mediul online, initierea si organizarea unei serii de evenimente specializate pe zona afacerilor. In functie de grupul tinta caruia i se adreseaza si de nevoile acoperite, produsele dezvoltate de companie...

Prezentare

Proiectul „E-solutii pentru inovare prin implicarea pro-activa a clientilor in crearea de valoare si cresterea competitivitatii organizationale (E-PICUS)” isi propune sa desfasoare activitati de cercetare cu scopul dezvoltarii unui model experimental pentru e-solutii de inovare prin implicarea pro-activa a consumatorului utilizand mediile online, in activitatea de inovare de produs, in scopul cresterii competitivitatii organizationale pe piata globala. Proiectul se inscrie in Tematica de cercetare 9.1.4. Sisteme şi mecanisme organizaţionale managerial economice axate pe inovare din Directia de cercetare 9.1. Noi metode manageriale, de marketing şi...

Obiective

Proiectul isi propune sa contribuie la cresterea competitivitătii CDI prin construirea unui parteneriat eficace pentru dezvoltarea de solutii viabile la probleme de interes actual si de perspectiva ale mediului economic si crearea mecanismelor de implementare a rezultatelor cercetarii care sa asigure sustenabilitatea acestora. Rezultatele proiectului vor contribui la cresterea competitivitătii firmelor, in special IMM-uri, la promovarea proceselor de inovare si dezvoltarea culturii organizationale bazate pe inovare si spirit antreprenorial. Prin activitatile desfasurate si rezultatele preconizate a se obtine, proiectul urmareste realizarea urmatoarelor obiective majore in concordanta...

Rezultate

Rezultatul tangibil major al proiectului il va constitui modelul experimental E-PICUS, cu aplicatii software pentru multiple medii on-line, care sa poata fi folosit de catre companii pentru inovarea produselor prin implicarea pro-activa a consumatorului. RAPOARTE INTERMEDIARE RAPORT FINAL